Lista completa de modele documente (word, pdf): somaj tehnic, concediu supraveghere copil, PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiindca in utima perioada au fost publicate mai multe proceduri pentru solicitarea sumelor de stat pentru diverse situatii, am pregatit acest articol cu modelele tuturor documentelor, pe care sa le puteti gasi centralizat.

1.Documente necesare pentru a solicita somaj tehnic:

Modele pdf

Cerere

Declaratie pe proprie raspundere (anexa 1)

Lista angajati (anexa 2)

Modele word

Cerere

Declaratie pe proprie raspundere (anexa 1)

Lista angajati (anexa 2)

2. Documente necesare pentru a obtine indemnizatia supraveghere copil

2.1.Angajatul depune la angajator:

Cererea catre angajator de a intra in concediu de supraveghere copil (word)

Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată (word)

Copie dupa certificatul/certificatele de nastere ale copilului/copiilor

2.2.Angajatorul depune la AJOFM

O cerere – modelul acesteia nu este inca pus la dispozitie de catre ANOFM.

Lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă – modelul acesteia nu este inca pus la dispozitie de catre ANOFM.

Copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 (word)

Anexa la declaratie (lista excel)

Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

3. Documentatie obtinere indemnizatie PFA

Model cerere si declaratie pe propria raspundere (pdf)

Articole similare

Comentariul tau aici