Lista de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Lista de inventariere serveşte ca:

– document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile entităţii;

– document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie );

– document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;

– document pentru întocmirea Registrului-Inventar;

– document pentru determinarea ajustărilor pentru depreciere/pierdere de valoare;

– document centralizator al operaţiunilor de inventariere.

Se întocmeşte la locurile de depozitare, anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de către comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile entităţii şi separat pentru cele aparţinând altor entităţi, aflate asupra personalului entităţii la data inventarierii, primite pentru prelucrare şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.

În cazul bunurilor primite în custodie şi/sau consignaţie, pentru prelucrare, o copie a Listei de inventariere se înaintează entităţii care deţine bunurile respective.

Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparţinând altor entităţi trebuie să conţină, pe lângă elementele comune (felul materialului sau produsului finit, cantitatea, valoarea), numărul şi data actului de predare-primire.

MODEL DE FORMULAR CONFORM O 2634/2015 :

Articole similare

Comentariul tau aici