MFP a publicat in 02.07.2020 un proiect privind programul IMM LEASING de echipamente si utilaje

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Finantelor publice a publicat in 02 iulie 2020 un proiect de ordonanta pentru programul IMM LEASING de echipamente și utilaje – il puteti gasi aici .

Leasingul reprezintă un instrument financiar pe termen mediu sau lung utilizat pentru închirierea sau achiziționarea de active noi sau second-hand, care este în general recomandat companiilor nou lansate (start-ups), IMM-urilor care nu au garanții reale (active fixe) consistente sau care au un grad de îndatorare ridicat.

Caracteristica fundamentală a acestei operațiuni este aceea că transferul de tehnologie (inclusiv din import) va fi realizat efectiv de compania de leasing, care poate închiria apoi echipamentul către beneficiarul real – IMM.

Premisele inițierii Programului IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE:


În contextul în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) reprezintă o prioritate a programului economic – parte componentă semnificativă a Programului de guvernare actual, coroborat cu faptul că cca 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% la Produsul Intern Brut și angajează 66% din forța de muncă, se impune ca acest sector să beneficieze din partea statului de politici publice care să vizeze, printre altele, creșterea accesului la finanțare, prin luarea unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanțare şi garantare specifice acestui sector.

Conform Cartei Albe a IMM-urilor din România, ediția 2019, printre principalele oportunități de dezvoltare a acestui sector, remarcăm: folosirea de noi tehnologii are o pondere de cca 50%, cca 57,82% pentru asimilarea de noi produse, iar un procent de cca 35,31% îl reprezintă penetrarea pe noi piețe interne si internaționale. Totodată, conform aceleiași surse, principale modalități de finanțare a activităților economice ale acestui sector sunt: autofinanțarea de cca 69,54%, credite bancare de cca 25,88%, credite furnizor de cca 24,93%, iar finanțările de tip leasing dețin o pondere de 13,34%.

Astfel se creează premisele de susținere și dezvoltare a sectorului IMM prin accesarea facilităților de tip leasing financiar destinate achiziționării de echipamente IT și tehnologia informației, precum și de utilaje și echipamente tehnologice.

Pentru atingerea obiectivului de susținere a accesului IMM-urilor la finanțare, prin prezentul act normativ se propune aprobarea proiectului privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar acordate beneficiarilor eligibili pentru achiziționarea de active noi sau second-hand.

Ministerul Finanţelor Publice va garanta, prin FNGCIMM, în numele și contul statului, astfel: maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei. Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.

Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusa în rate, pe parcursul derularii contractului.

Programul prevăzut este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării IMM-urilor. Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin Hotărâre de Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei Ordonanțe de urgență.

Principalele avantaje ale Programului:


-eliminarea principalei constrangeri a beneficiarilor de tip IMM în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor;
-stimularea societilor de leasing financiar în crearea de produse de finanțare care să se adreseze unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin oferirea unui produs de garantare în nume și cont stat;
-sprijinirea dezvoltării sectorului IMM atât prin consolidarea societăţilor existente cât şi prin stimularea înfiinţarii de noi întreprinderi mici sau mijlocii.

Articole similare

Comentariul tau aici