Ministerul Economiei lanseaza un apel in vederea actualizarii CAEN Rev2

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Apelul lansat de Ministerul economiei este adresat reprezentanților mediului de afaceri, care sunt invitati sa transmita propuneri concrete și argumentate la adresa de email: info.csu@imm.gov.ro, până la data de 09.07.2021.

„Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse, care le depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări au avut o creștere accelerată în ultima perioadă de timp, în contextul efectelor pandemiei asupra modalităților de derulare a afacerilor și a creșterii gradului de digitalizare, și reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice.

Ultima actualizare a Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2. Astfel, după data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianţi în susţinerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal au fost întocmite potrivit CAEN Rev. 2

Statul român, prin autorităţile competente, are responsabilitatea să elaboreze şi să implementeze politici şi programe destinate sprijinirii și dezvoltării mediului de afaceri, precum și diminuării factorilor care afectează buna funcționare a acestuia, inclusiv prin actualizarea cadrului legislativ privind clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Actualizarea CAEN pe care o avem în vedere are ca obiective, în principal, ordonarea informaţiilor economice şi sociale potrivit noului mod de organizare şi funcţionare a societăţii româneşti şi a economiei naţionale, precum şi concordanța cu clasificările utilizate pe plan european şi internaţional.” (Comunicat MEAT)

Articole similare

Comentariul tau aici