Modificarea normelor la Codul fiscal in privinta TVA- proiect 06.02.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un nou proiect legislativ publicat de Ministerul de Finante in 06.02.2020 vizeaza de data aceasta normele de aplicare ale Codului fiscal in ce priveste titlul VII TVA.

Sunt 2 schimbari care se doresc a fi implementate, astfel:

1. În vederea compatibilizării legislației naționale cu dispozițiile Directivei TVA și cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru evitarea continuării procedurii de infringement, se propun modificarea și completarea prevederilor pct. 86 din Normele metodologice, în sensul:

  • eliminării referirilor la pietrele semiprețioase, astfel încât acestea vor intra sub incidența regimului special în condițiile prevăzute de Codul fiscal și de normele metodologice;
  • armonizării dispozițiilor Normelor metodologice care vizează obiectele care conțin metale prețioase sau pietre prețioase, cu prevederile art. 311 alin. (1) din Directiva TVA, astfel cum au fost interpretate prin decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (C – 154/17).

Situatia actuala:

Potrivit prevederilor Titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Norme metodologice), sunt excluse de la aplicarea regimului special pentru bunurile second-hand pietrele semiprețioase precum și obiectele vechi care conțin pietre semiprețioase, în condițiile în care art. 311 alin. (1) din Directiva TVA se referă numai la metale prețioase sau pietre prețioase.

În plus, potrivit Normelor metodologice, nu sunt considerate bunuri second-hand în sensul Codului fiscal și, în consecință, nu intră sub incidența regimului special de TVA, toate obiectele vechi, inclusiv bijuteriile, executate din metale prețioase și/sau cu pietre prețioase sau pietre semiprețioase.

Această excludere este automată, în sensul că nu este efectuată nicio evaluare pentru a se determina dacă un anumit obiect care conține metale prețioase sau pietre prețioase a avut o altă funcționalitate decât cea inerentă materialelor din care este compus, dacă a păstrat această funcționalitate și dacă poate fi reutilizat, în aceeași stare sau după reparații.

2. Având în vedere modificările aduse art. 316 alin. (9) și (11) din Codul fiscal prin Legea nr. 172/2019, se impune completarea pct. 88 din norme cu prevederi referitoare la criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în vederea înregistrării/anulării înregistrării în scopuri de TVA, precum și adăugarea unor anexe la normele date în aplicarea Titlului VII, anexele 5 și 6, în care să se prevadă aceste criterii.

Totodată, se introduc prevederi tranzitorii pentru soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a noilor prevederi, respectiv că acestea vor fi soluționate pe baza criteriilor stabilite prin acest act normativ.

Situatia actuala:

În prezent, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăți cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, sunt stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Prin Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 octombrie 2019, prevederile art. 316 alin. (9) și (11) din Codul fiscal au fost modificate în sensul în care criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în vederea înregistrării/anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt stabilite prin normele metodologice.

Articole similare

Comentariul tau aici