Modificari aduse legii societatilor comerciale prin L 223/2020 -eliminarea capitalului social minim, simplificarea transferului de parti sociale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit informatiilor disponibile pe site-ul Camerei Deputatilor a fost promulgata legea nr. 223/2020 cu privire la simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social ce modifica legea societatilor comerciale nr. 31/1990. Se asteapta publicarea ei in MOF.

Iata modificarile aduse de noua lege:

1.Se elimina prevederea privind suma minima de 200 lei

La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.

Inainte de modificare, capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu putea fi mai mic de 200 lei.

2. Dupa inregistrarea in registrul comertului, ONRC transmite documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social la ANAF

La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul Oficiului Registrului Comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, Oficiul Registrului Comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra
spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se
situează imobilul cu destinație de sediu social.ˮ

3. La articolul 36, alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția scietăților cu răspundere limitată;”

4. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

5. La articolul 62, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.ˮ

6. Noua modificare a art. 185 alin (6):

Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor incheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).ˮ

7. Articolul 202 alin (2) se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.ˮ

8. Se abroga urmatoarele:

  • articolul 202, alineatele (2’1)-(2’4) se abroga

Acestea prevedeau: 2’1 – Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

2’4 – Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opozitii, la data expirarii termenului de opozitie prevazut la art. 62, iar daca a fost formulata o opozitie, la data comunicarii hotararii de srepingere a acesteia.

  • articolul 203, alineatul (3) se abroga

Acesta facea referire la: Actul de transmitere partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. 4

De asemenea, si articolul 204 alin (3) se modifica dupa cum urmeaza:

“Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.ˮ

Inainte de modificare dispozitiile art. 17 alin.1 se aplicau si in cazul schimbarii denumirii ori cel al continuarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

Articole similare

Comentariul tau aici