Noi modificari in reglementarile contabile : Ordinul 1802/2014 modificat in 22.10.2021 prin O 1239

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O noua modificare legislativa, de data aceasta in domeniul reglementarilor contabile a fost publicata in MOF vineri, 22.10.2021.

Este vorba de Ordinul 1239 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici .

Prevederi:

Art. I. — Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La punctul 339, care reglementeaza beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale entității (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaților, alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  „(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin
  care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.”
 2. La punctul 427.1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2.1), cu următorul cuprins:
  „(2.1) Primele situații financiare anuale întocmite conform prezentei secțiuni de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021.”
 3. După punctul 492.6 se introduce un nou punct, punctul 492.7, cu următorul cuprins:
  „492.7. — Entitățile prevăzute la pct. 4921 includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la
  art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020.”
 4. Punctul 556.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „556.3. — O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 556.1 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări.”
 5. După punctul 556.6 se introduce un nou punct, punctul 5567, cu următorul cuprins:
  „5567. — Entitățile prevăzute la pct. 556.1 includ, de asemenea, în declarația nefinanciară consolidată informațiile
  prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.

Prevederile ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor pct. 3 și 5 care se aplică astfel:
a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020; și
b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)—f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.

Modificari similare sunt aduse prin acest ordin si Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

Articole similare

Comentariul tau aici