Noi praguri valorice Intrastat valabile pentru anul 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 14.12.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1302/2016 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017.

“Art. 1. –
Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2017: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Art. 2. –
Operatorii economici care în cursul anului 2016 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2017.
Art. 3. –
În cursul anului 2017 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2017. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2017 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.
Art. 4. –
Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
Art. 5. –
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 18 noiembrie 2015.
Art. 6. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”


Articole similare