Noua optiune pentru contribuabili potrivit OMFP 170/2015

Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura pot OPTA la conducerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii în partida dubla, cu exceptia celor pentru care în actul normativ de înfiintare, în legi speciale sau în alte acte normative exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii în partida simpla.

Persoanele care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii în partida simpla pot trece la conducerea contabilitatii în partida dubla de la începutul exercitiului financiar ulterior celui în care au decis aceasta trecere.

Persoanele înfiintate dupa data de 1 martie 2015 pot opta pentru tinerea contabilitatii în partida dubla de la data înfiintarii acestora. Tinerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii în partida dubla se face în baza reglementrilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, pâna la nivel de balanta de verificare, fara a întocmi situatii financiare anuale. Evidenta contabila astfel tinuta trebuie sa permita determinarea informatiilor necesare pentru îndeplinirea obligatiilor prevzute de legislatia în vigoare.

Articole similare

Comentariul tau aici