Cele 10 documente folosite pentru contabilitatea in partida simpla

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele 10 documente folosite pentru contabilitatea in partida simpla Registrul jurnal de incasari si plati Registrul-jurnal de încasări și plăți este documentul contabil care servește la înregistrarea încasărilor și plăților aferente activității persoanelor care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă. Se întocmește într-un exemplar, înregistrarea operațiunilor pe…

Mai mult

Noua optiune pentru contribuabili potrivit OMFP 170/2015

Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura pot OPTA la conducerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii în partida dubla, cu exceptia celor pentru care în actul normativ de înfiintare, în legi speciale sau în alte acte normative exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii în partida…

Mai mult

Reguli pentru stabilirea venitului net din activităţi independente

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi comerciale, pot opta prin intermediul declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit asupra modalităţii de stabilire a venitului net, repectiv pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii sau pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. Determinarea venitului net pe baza normelor de venit se poate face doar în cazul desfăşurării…

Mai mult

Partida dubla partida simpla

Conform legii contabilitatii, art 1: (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit legii contabilitatii. (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. (3) Subunităţile fără personalitate…

Mai mult