Noua optiune pentru contribuabili potrivit OMFP 170/2015

Persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura pot OPTA la conducerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii în partida dubla, cu exceptia celor pentru care în actul normativ de înfiintare, în legi speciale sau în alte acte normative exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii în partida…

Mai mult