Nu mai ai activitate pe firma dar nu vrei sa o inchizi? Poti alege suspendarea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Sunt multe persoane care la un moment dat si-au deschis o firma din dorinta de a incepe o afacere insa ulterior din diferite cauze au renuntat. Au ramas astfel cu o firma, cu activitate 0, pentru care trebuie depuse declaratii periodic.

Ce se poate face in acest caz?

Se poate alege suspendarea activitatii pentru care trebuie să depui la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social, o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.

Termenul limita de suspendare

Intreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 237 din Legea 31/1990, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazul în care nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului.

Documente necesare:

1.Cererea de înregistrare (original) ;
2.Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani ;
3.Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor (original) ;
4.Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
5.Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Ce declaratii fiscale se depun pe perioada de inactivitate?

Pe perioada de inactivitate, poti opta fie sa depui declaratiile fiscale pe 0, fie sa alegi regimul derogatoriu, aprobat prin Ordinul nr. 889 din 2 martie 2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Conditii de indeplinit pentru a putea beneficia de regimul derogatoriu:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
d) să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

Documente necesare

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili/plătitori prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

În cazul persoanelor juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii.

Pentru ce declaratii vei fi scutit de depunere ?

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:

a) formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

b) formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

c) formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

d) formularul 120 “Decont privind accizele”;

e) formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Va trebui sa depui totusi situatiile financiare anuale.

Articole similare

7 Thoughts to “Nu mai ai activitate pe firma dar nu vrei sa o inchizi? Poti alege suspendarea”

 1. Anonymous

  Ce recomandati ? Inchiderea sau suspendarea ?

  1. admin

   Buna, nu prea putem face o recoamandare fara sa stim situatia concreta a firmei, intentiile pe care le aveti privind reinceperea activitatii pe viitor.

   1. admin

    Avem art. 33 alin. (2) din OUG 158/2005 care arata ca in situația în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeași afecțiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
    În această situație, la calculul indemnizațiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se menține baza de calcul determinată pentru certificatul de concediu medical inițial.

 2. Dinulet

  Pentru o firma suspendata, mai trebuie contabil ? sau se suspenda si serviciile de contabilitate – adica nu mai trebuie platit pentru ca sa se depuna declaratiile ?

  1. admin

   Depinde de modul de depunere a declaratiilor. Daca optati sa le depuneti pe 0, atunci da, aveti nevoie de un contabil care sa le depuna pe 0. Daca mergeti pe regimul derogatoriu atunci veti avea nevoie de un contabil care sa depune situatiile financiare anuale, o data pe an. Puteti incheia un contract numai pentru depunerea situatiilor financiare.

 3. Tamira

  Pentru firmele suspendate nu se poate depune declaratie de inactivitate si sa nu se mai depuna situatii financiare ? Multumesc

  1. admin

   Declaratia de inactivitate -S1046 se depune numai daca firma nu avut activitate de la infiintare. Potrivit art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Comentariul tau aici