O 499/20.04.2021 privind solicitarea certificatelor de rezidenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 410/20.04.2021 s-a publicat Ordinul nr. 499 din 15 aprilie 2021 privind modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice rezidente în România, ale certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri, și cererile aferente pentru eliberarea acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
Cererile transmise de solicitant prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depun în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP care nu poate depăși 5 MB și care conține formularele certificatelor în formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF».

Ce se modifica?

  • abrogarea prevederii legale care permite utilizarea formularului de contact ca mijloc electronic de transmitere la distanță
  • se completează cadrul legal cu prevederea potrivit căreia organul fiscal central competent român să poată atesta veniturile obținute din România de persoanele rezidente pe machetele certificatelor de rezidenţă fiscală elaborate de autoritățile fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenţii/acorduri de evitare a dublei impuneri.

Articole similare

Comentariul tau aici