Obligatii declarative pentru PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 120 din Codul Fiscal, contribuabilii, care desfasoara activitate, in cursul anului fiscal, in mod individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza in fiecare an fiscal, indiferent daca in anul fiscal anterior au inregistrat pierderi, pana la data de 15 martie inclusiv a fiecarui an.

Fac exceptie de la prevederile mai sus mentionate contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se retine la sursa.

Contribuabilii, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 

Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice completata corespunzator, in termenul prevazut mai sus (15 martie inclusiv a fiecarui an).

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole, silvicultura si piscicultura pentru care impozitul se determina in sistem real si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala, au obligatia sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti.

In situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale sau in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) si in care chiria este exprimata in lei sau reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, venitul este recalculat de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de PF.

Contribuabilii/asociatiile fara personalitate juridica care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de PF, pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Articole similare

Comentariul tau aici