Obligatiile angajatorilor privind securitatea si sanatatea in munca

Potrivit Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:

 • asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • informarea şi instruirea lucrătorilor;
 • asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile de securitate si sanatate pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • evitarea riscurilor;
 • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 • combaterea riscurilor la sursă;
 • adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
 • adaptarea la progresul tehnic;
 • înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
 • dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
 • adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
 • furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Totodată, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:

 • să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
 • să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
 • să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
 • să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.

Pe de altă parte, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:

 • să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
 • să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
 • să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
 • să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.


Articole similare