Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea formularului 085

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 559/08.07.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) “Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

Formularul (085) se depune la organul fiscal competent de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei), și care optează pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal sau care, după cel puțin doi ani calendaristici, optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

  • un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;
  • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Cum facturezi catre persoane fizice din tara, UE si din afara UE?

Articole similare

Comentariul tau aici