Piesele de schimb- incadrare, monografii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O 1802/2014 prevede la art. 191 alin. (4) ca piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când sunt consumate.

Totuşi, piesele de schimb importante sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Ce ar putea insemna piese de schimb importante?

Depinde de fiecare imobilizare – un exemplu ar fi motorul pentru un avion.

Cand sunt incadrate ca stocuri, evidenta lor se tine prin intermediul contului 3024 Piese de schimb, care face parte din grupa 302 Materiale consumabile.

Darea in folosinta se face prin intermediul contului de cheltuiala 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb.

Exemplul 1

La o masina de ambalat se uzeaza frecvent o piesa si, prin urmare, in vederea inlocuirii se achizitioneaza o alta in valoare de 2.400 lei plus TVA. Cum se inregistreaza ?

Avand in vedere ca piesa se defecteaza frecvent, consideram ca se incadreaza la stocuri, cont 3024 si se trece pe cheltuiala in contul 6024 in momentul punerii in functiune.

1.Achizitia :

%=401Furnizori2,856
3024Piese de schimb2,400
4426TVA deductibila456

2.Trecerea pe cheltuiala :

6024Cheltuieli privind piesele de schimb=3024Piese de schimb2,400

Ce prevede Codul fiscal ?

Art. 28 alin. (21) din Codul fiscal prevede ca in cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (2.500 lei ) contribuabilul poate opta pentru a recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare.

În aplicarea art. 28 alin. (21) din Codul fiscal, opțiunea se efectuează la data intrării imobilizării corporale în patrimoniul contribuabilului și determină efecte din punct de vedere al calculului rezultatului fiscal, în funcție de abordarea pentru care s-a optat, fie la data punerii în funcțiune prin deducerea întregii valori fiscale de la data intrării în patrimoniu, fie începând cu luna următoare celei în care imobilizarea corporală este pusă în funcțiune, prin efectuarea de deduceri de amortizare fiscală, potrivit dispozițiilor art. 28 din Codul fiscal.

La alin . (18) se mai arata ca, in cazul în care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înlocuiesc părți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale cu valoare fiscală rămasă neamortizată, cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părților înlocuite reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în mod corespunzător, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părților înlocuite și majorarea cu valoarea fiscală aferentă părților noi înlocuite, și se amortizează pe durata normală de utilizare rămasă.

În cazul în care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înlocuiesc părți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale, după expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizării fiscale se va stabili o nouă durată normală de utilizare de către o comisie tehnică internă sau un expert tehnic independent.

Exemplul 2

Se caseaza un mijloc fix care nu mai functioneaza si rezulta piese de schimb in valoare de 300 lei.

3024Piese de schimb=7588Alte venituri din exploatare300

Venitul generat intra in baza de calcul a impozitului pe venitul microintreprinderilor ?

Raspuns : Da, venitul se cuprinde in baza de calcul a impozitului pe venitul micro. Potrivit art 53 din Codul fiscal, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

 • a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
 • c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
 • d) veniturile din subvenții;
 • e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
 • e1) veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
 • f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • h) veniturile din diferențe de curs valutar;
 • i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 • j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
 • k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora;
 • l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • m) veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

Venitul obtinut in contul 7588 nu se numara printre exceptiile enumerate mai sus.

Articole similare

Comentariul tau aici