Principalele 10 legi pentru contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Iata care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili:

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

3.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

4.Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile

5.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 

6. Hotararea nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

8.Normele metodologice la Codul fiscal aprobate prin H.G. 1/2016

9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

10. Codul de procedura fiscala cu normele metodologice de aplicare

 

Articole similare

One Thought to “Principalele 10 legi pentru contabili”

  1. Elena

    LEGE Nr. 70/2015 , foarte importanta

Comentariul tau aici