Care este diferenta dintre inventarul permanent si inventarul intermitent?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2861/2009, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii: la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege ori de…

Mai mult

Principalele 10 legi pentru contabili

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 3.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor…

Mai mult

Cateva informatii cu privire la procedura de inventariere

Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenta tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventarierede către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entitătii. Entitătile au obligatia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la începutul activitătii, cel putin o dată în cursul exercitiului financiar pe…

Mai mult