Clasa 4 – Conturi de terti

Clasa 4 – Conturi de terţi

40. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)

403. Efecte de plătit (P)

404. Furnizori de imobilizări (P)

405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)

408. Furnizori – facturi nesosite (P)

409. Furnizori – debitori

4091. Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)

4092. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A)

4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

41. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE

411. Clienţi

4111. Clienţi (A)

4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)

413. Efecte de primit de la clienţi (A)

418. Clienţi – facturi de întocmit (A)

419. Clienţi – creditori (P)

42. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE

421. Personal – salarii datorate (P)

423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentând participarea personalului la profit16) (P)

425. Avansuri acordate personalului (A)

426. Drepturi de personal neridicate (P)

427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)

428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)

4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)

43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE

431. Asigurări sociale

4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)

4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)

4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)

4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)

4315. Contribuția de asigurări sociale (P)

4316. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)

4318. Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

436. Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)

437. Ajutor de şomaj

4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)

4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)

438. Alte datorii şi creanţe sociale

4381. Alte datorii sociale (P)

4382. Alte creanţe sociale (A)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE

441. Impozitul pe profit si alte impozite

4411. Impozitul pe profit (P)

4415. Impozitul specific unor activități (P)

4418. Impozitul pe venit17) (P)

442. Taxa pe valoarea adăugată

4423. TVA de plată (P)

4424. TVA de recuperat (A)

4426. TVA deductibilă (A)

4427. TVA colectată (P)

4428. TVA neexigibilă (A/P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

445. Subvenţii

4451. Subvenţii guvernamentale (A)

4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)

4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)

447. Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (P)

448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)

4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)

45. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI

451. Decontări între entităţile afiliate

4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)

4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)

453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun

4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate

4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)

455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

4551. Acţionari/Asociaţi – conturi curente (P)

4558. Acţionari/Asociaţi – dobânzi la conturi curente (P)

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)

457. Dividende de plată (P)

458. Decontări din operaţiuni în participaţie

4581. Decontări din operaţiuni în participaţie – pasiv (P)

4582. Decontări din operaţiuni în participaţie – activ (A)

46. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI

461. Debitori diverşi (A)

462. Creditori diverşi (P)

463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (A)

466. Decontări din operațiuni de fiducie

4661. Datorii din operațiuni de fiducie (P)

4662. Creanțe din operațiuni de fiducie (A)

47. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

472. Venituri înregistrate în avans (P)

473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)

475. Subvenţii pentru investiţii

4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

4753. Donaţii pentru investiţii (P)

4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)

48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII

481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)

482. Decontări între subunităţi (A/P)

49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

490. Ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor

4901 Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente cumpararilor de bunuri de natura stocurilor

4902 Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente prestarilor de servicii

4903 Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente imobilizarilor corporale

4904 Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente imobilizarilor necorporale

491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P)

495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)

496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P)

Comentariul tau aici