Plata indemnizatiilor de concediu medical pentru salariatii care au mai multe locuri de munca in paralel

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Precizări privind plata indemnizaţiilor de concediu medical pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în paralel la mai mulţi angajatori , Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj:

Referitor la plata indemnizaţiior de concediu medical pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în paralel la mai muţi angajatori, vă reamintim prevederile art. 33 din OUG 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată: “Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator.

Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare”.

Urmare prevederilor legale menţionate mai sus, asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în paralel la mai muţi angajatori, îndemnizaţiile pentru concediile medicale vor fi achitate numai de către angajatorii unde sunt îndeplinite condiţiile de stagiu.

Sintagma “după caz” diferenţiază angajatori numai în raport cu îndeplinirea stagiului minim de cotizare. Prin urmare, îndemnizaţiile pentru concediile medicale pot fi achitate numai de către angajatorul/angajatorii unde asiguratul a îndeplinit stagiul minim de cotizare şi numai în raport cu veniturile realizate la acest angajator.

În consecinţă, se consideră stagiu asimilat numai perioada desfăşurată la angajatorul/angajatorii la care activitatea salariatului a fost încheiată anterior începerii actualului/actualelor contract/contracte de muncă.

Articole similare

Comentariul tau aici