Poprire – monografie contabila si reglementari legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Poprirea este definita ca o procedura indirecta care da posibilitatea creditorului sa urmareasca sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale ce pot fi urmarite, datorate debitorului de o terta persoana sau pe care aceasta le va datora in viitor in baza unor raporturi juridice.

Mai simplu formulat, poprirea reprezinta retinerea de catre o instanta judecatoreasca a unei sume de bani sau bunuri ce apartin debitorului in vederea punerii la dispozitia creditorului.

In general, obiectul popririi este reprezentat de:

-sumele de bani (spre exemplu salariul)

-titlurile de valoare;

-bunuri mobile incorporale.

Daca se realizeaza poprire pe banii din conturile bancare, aceasta se aplica atat soldului creditor al conturilor cat si asupra incasarilor viitoare.

Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datoreaza debitorului, daca ambele creante sunt certe si lichide

Nu sunt supuse executarii silite prin poprire :

  • sumele care sunt destinate unei afectiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;
  • sumele reprezentand credite nerambursabile ori inantari primite de la institutii sau organizatii nationale si internationale pntru derularea unor programe ori proiecte;
  • sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data infiintarii popririi

Cand se infiinteaza poprirea?

Poprirea se infiinteaza de catre un executor judecatoresc, la cererea creditorului al carui birou se afla  in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul persoana poprita.

Conform art. 782 ali.1 din Noul Cod de Proccedura Civila, poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea, ce va fi comunicata celei de-a treia persoane, impreuna cu incheierea de incuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata in dosar. Despre masura luata va fi instiintat si debitorul caruia i se va comunica, in copie, adresa de infiintare a popririi, la care se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii sau de pe certificatul privinde solutia pronuntata in dosar, si titlul executoriu, in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterior communicate.

Prin adresa de infiintare a popririi ii se va comunica tertului poprit interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora, acestea fiind declarate poprite  in vederea realizarii obligatiei de executare silita.

In cazul persoanelor fizice, adresa de poprire cuprinde: numele, domiciliul debitorului si CNP, iar pentru persoanele juridice: denumirea, sediul si CUI

Imediat dupa ce persoanei poprite i-a fost comunicata adresa de infiintare a popririi, toate sumele si bunurile poprite sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlu executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire, persoana poprita nu poate face nicio alta plata sau o alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate.

Poprirea ramane valabila chiar si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca sau este pensionat.

Ce obligatii are persoana poprita?

In termen de 5 zile de la data comunicarii popririi si in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, persoana poprita va avea urmatoarele obligatii:

  • Consemnarea sumei de bani daca creanta poprita este exigibila sau sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc;
  • Tertul care are bunurile mobile incorporale poprite este supus tuturor indatoririlor si sanctiunilor prevazute de lege pentru administratorii-sechestru pentru bunuri sechestrate
  • Tertul poprit nu poate face contestatie impotriva popririi;
  • Sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul sumelor datoarate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, dar si pentru sumele datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii.

Conform Codului de Procedura Civila se retin salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

   a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;

   b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

In cazul mai multor popriri pe acelasi nume, suma ce poate fi retinuta nu poate fi mai mare de jumatate din salariul net al angajatului dintr-o luna.

In cazul in care salariatul are mai multe popriri trebuie respectata urmatoarea ordine:

a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;

b) contributiile si impozitele datorate catre stat;

c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.

Monografie contabila – poprire pe salariu

  1. Inregistrarea salariului

641 “Cheltuieli cu salariile personalului” =  421 “Personal-salarii datorate”

2.Inregistrarea impozitului si a contributiilor sociale obligatorii

421 “Personal-salarii datorate”  =           %

                                               4315 “Contributia de asigurari sociale”

                                               4316 “Contributia de asigurari sociale de sanatate”

                                               444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor”

                                               436 “Contributia asiguratorie pentru munca”

3.Inregistrarea popririi

421 “Personal-salarii datorate”= 427 “Retineri din salarii datorate tertilor”

4.Virarea sumelor retinute catre terti

427 “Retineri din salarii datorate tertilor” = 5121 “ Conturi la banci in lei”

Articole similare

Comentariul tau aici