Poprirea pe salariu – ce este, cat se retine, monografii contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce reprezinta poprirea ?

Poprirea este o modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. 

Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul ori terțul poprit.

Potrivit Codului Muncii, retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Cum se infiinteaza poprirea?

Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un executor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit (angajatorul), conform art. 782 din Codul de Procedura Civila.

In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dupa caz, de la sediul principal sau, dupa caz, de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. Daca debitorul are mai multe conturi deschise, competenta pentru infiintarea popririi asupra tuturor conturilor apartine executorului judecatoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

Cat se retine ?

Conform Codului de Procedura Civila –  salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite: 

   a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii; 

   b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 

Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel. 

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum. 

In cazul mai multor popriri pe acelasi nume, suma ce poate fi retinuta NU poate fi mai mare de jumatate din salariul net al angajatului dintr-o luna.

In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:
a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;
b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.

Conform art. 781 din Codul de Procedura Civila, alin. 5 – nu  sunt supuse executării silite prin poprire:

  1. sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție;
  2. sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;
  3. sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

Conform art. 787 din Codul de Procedura civila – În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, terțul poprit este obligat:

  1. să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înființate ;
  2. să plătească direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii, precum și în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reședința indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Monografii contabile inregistrare poprire pe salariu :

Inregistrarea salariului brut:

641 “Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 “Personal-salarii datorate”

Inregistrare CAS (25%):

421 “Personal-salarii datorate” = 4315 “Contributia de asigurari sociale”

Inregistrare CASS (10%):

421 “Personal-salarii datorate” = 4316 “Contributia de asigurari sociale de sanatate”

Inregistrare impozit pe salarii (10%):

421 “Personal-salarii datorate” = 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor”

Inregistrare CAM (2.25%):

646 “Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca = 436 “Contributia asiguratorie pentru munca”

  • Inregistrarea retinerii din salariu (poprire)

421 “Personal-salarii datorate”= 427 “Retineri din salarii datorate tertilor”

  • Virarea sumei retinute catre terti

427 “Retineri din salarii datorate tertilor” = 5121 “ Conturi la banci in lei”

Baza legala : Codul Muncii si Codul de Procedura Civila

Articole similare

Comentariul tau aici