Prevederi legale privind sponsorizarea. Deducerea din impozitul pe profit sau micro

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este sponsorizarea?

Este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare in scopul sustinerii unor activitati fara scop lucrativ.

Contractul se incheie in forma scrisa si trebuie sa cuprinda:

  • Obiectul valorii
  • Durata sponsorizarii
  • Drepturile si obligatiile partilor

NU se pot efectua sponsorizari din surse obtinute de la BUGET.

Beneficiarii sponsorizarilor:

  1. Orice persoana juridica fara scop lucrativ care desfasoara activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumetelor istorice.
  2. Institutiile si autoritatile publice;
  3. Emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau radiofuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la punctul 1);

In ce cazuri nu se acorda sponsorizari?

Facilitatile sponsorizarii NU se acorda in cazul:

  • Sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
  • Sponsorizarii efectuate de catre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
  • Sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoane juridica sponsorizata.

Sumele primite din sponsorizare sunt scutite de plata impozitului pe venit.

Daca esti platitor de impozit pe profit Daca esti microintreprindere  
Poti sa scazi sumele aferente sponsorizarii din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele: 0.75 % aplicat la cifra de afaceriValoare reprezentand 20 % din impozitul pe profit datorat     Poti sa scazi sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.    

IMPORTANT! Pentru a putea beneficia de scaderea impozitului pe profit, respectiv impozit pe veniturile microintreprinderilor, este necesar ca entitatea respectiva sa fie inregistrata in Registrul entitatilor/unitatilor de cult. In caz contrar, respectiva sponsorizare nu este deductibila fiscal la calculul impozitului pe profit.

Din anul 2018, cei care efectueaza sponsorizari au obligatia depunerii declaratiei informative privind beneficiarii sponsorizarilor (Formular 107)

Articole similare

Comentariul tau aici