Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipație a CASS-O 2806/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 708/28.08.2019 a fost publicat Ordinul nr. 2806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Aceasta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis și au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, astfel:

a) în perioada cuprinsă între data de 15 martie 2019 inclusiv și data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare ordonanță de urgență;

b) după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

(2) Deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1) se pot emite fie în baza declarațiilor inițiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală.

(3) Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificație sunt contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

(4) Valoarea bonificației reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la alin. (3). Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.

(5) Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1) și valoarea bonificației să fie achitată integral, astfel:

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru deciziile de impunere anuală emise și comunicate în perioada prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, pentru cele emise și comunicate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

(6) Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la împlinirea termenelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate după aceste termene, dacă sunt, după caz, respectate condițiile prevăzute la alin. (5).

(7) Pentru sumele de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecției fiscale, aferente perioadelor fiscale prevăzute la alin. (3), comunicate de organele fiscale competente în perioadele prevăzute la alin. (1), se acordă bonificația dacă sunt, după caz, respectate condițiile prevăzute la alin. (5).

(8) În situația în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în ordinea prevăzută la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificației potrivit prezentei proceduri.

Procedura derulată la nivelul organelor fiscale competente privind acordarea bonificației

(1) Pentru acordarea bonificației, organul fiscal competent întocmește un referat prin care aprobă această facilitate pentru persoanele fizice care îndeplinesc, după caz, condițiile prevăzute la art. 1 alin. (5), cuprinse într-o listă editată automat din aplicația informatică.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele informații:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: codul de identificare fiscală, numele și prenumele;

b) numărul și data deciziei de impunere anuală prin care a fost stabilită suma de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate;

c) perioada pentru care a fost stabilită suma de plată;

d) cuantumul sumei de plată;

e) valoarea bonificației calculată conform prevederilor art. 1 alin. (4);

f) diferența de plată între cuantumul prevăzut la lit. d) și valoarea bonificației prevăzută la lit. e);

g) cuantumul sumei achitate de către persoana fizică aferentă deciziei de impunere anuală;

h) data plății.

(3) La documentele prevăzute la alin. (1) se anexează borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale, întocmit pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă.

(4) Referatul prevăzut la alin. (1) și borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale prevăzut la alin. (3) se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

(5) Prevederile alin. (1) – (4) se aplică de către organele fiscale competente după efectuarea stingerilor în evidența fiscală.

(6) Documentele prevăzute la alin. (4) aprobate de conducătorul organului fiscal competent stau la baza scăderii din evidența fiscală a valorii bonificației.

(7) După scăderea din evidența fiscală a valorii bonificației, organul fiscal competent înștiințează persoana fizică cu privire la acordarea bonificației, dar nu mai târziu de 30 de zile de la acordarea acesteia.

(8) În situația în care, ulterior termenelor prevăzute la alin. (7), persoanele fizice consideră că îndeplinesc condițiile de acordare a bonificației și nu au fost înștiințate în acest sens, se pot adresa organelor fiscale competente în vederea acordării bonificației.

(9) Organele fiscale competente analizează situația fiscală, precum și solicitările depuse de persoanele fizice potrivit alin. (8) și înștiințează persoanele cu privire la acordarea sau, după caz, neacordarea bonificației.

Articole similare

Comentariul tau aici