Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit-proiect ANAF 30.01.2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiect ANAF, 30.01.2024

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, începând cu data de 1 ianuarie 2024, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește redirecționarea impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum și pentru acordarea de burse private.
Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

  • abrogarea dispozițiilor referitoare la redirecționarea unor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private;
  • abrogarea dispozițiilor privind redirecționarea unor sume din impozitul pe profit pentru acordarea de burse private;
  • modificarea termenului în care plătitorii de impozit pe profit pot solicita redirecţionarea unor sume din impozitul datorat;
  • eliminarea dispozițiilor potrivit cărora contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat.

Plătitorii de impozit pe profit pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, în limita prevăzută de lege, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum și pentru acordarea unor sume Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF sau altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Opțiunea poate fi exercitată prin depunerea unui formular de redirecţionare, până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit.
Totodată, potrivit art.LV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023, în baza acordului scris exprimat de contribuabili, organele fiscale comunică entităților beneficiare informații cu privire la sumele redirecționate, codul de identificare fiscală și, după caz, denumirea contribuabililor care au redirecționat sumele.
De asemenea, potrivit art.LX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023, prin derogare de la prevederile art.25 alin.(4), lit.i) din Codul fiscal, în cazul operatorilor economici definiți de Ordonanța Guvernului nr.26/2013, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,15% din cifra de afaceri și valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum și aprobarea modelului și conținutului formularelor 177 “Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit” și ”Notificare privind redirecţionarea impozitului pe profit”.
Formularul 177 din proiectul de ordin se utilizează începând cu redirecționarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, având primul termen de depunere în anul 2025.

Articole similare

Comentariul tau aici