Procesul verbal de punere in functiune/receptie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Conform O 2634/2015, procesul verbal de receptie/punere în funcţiune este un document care se intocmeste cu ocazia receptiei unei imobilizari.

Exista 3 variante :

  • Proces verbal de receptie (cod 14-2-5)
  • Procesul-verbal de recepţie provizorie(14-2-5/a)
  • Proces-verbal de punere in functiune (14-2-5/b)

Serveşte ca:

– document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate;

– document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii;

– document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5);

– document de constatare a îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a);

– document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-25/a);

– document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b).

Se întocmeşte la data punerii în funcţiune a mijlocului fix, astfel:

– Procesul-verbal de recepţie (cod 14-2-5) se întocmeşte pentru mijloacele fixe independente care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor;

– Procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeşte pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricaţie care depăşesc un exerciţiu financiar/bugetar, realizate pe faze de fabricaţie, precum clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei;

– Procesul-verbal de punere în funcţiune (cod 14-2-5/b) se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.

MODEL FORMULAR :

Procedura interna privind documentele financiar-contabile

Articole similare

Comentariul tau aici