Refacturare de cheltuieli – tratament contabil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Codului Fiscal, se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli, in sensul alin. (4), atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane;
  • persoana impozabila nu recupereaza mai mult decat cheltuiala efectuata.

Pe de alta parte, potrivit OMFP 1802/2014, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al TVA persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Costurile ce vor fi refacturate se inregistreaza in contabilitate in contul 461 – “Debitori diversi”.  

Exemplu note contabile refacturare costuri:

  • Primire factura de la societatea X:

% = 401              119 lei

                                               461                        100 lei

                                             4426                          19 lei

  • Plata factura de la societatea X:

401 = 5121.1               119 lei

  • Refacturare costuri la societatea Y:

4111 = %                119 lei

                                                            461             100 lei

                                                            4427             19 lei

  • Incasare contravaloare de la societatea Y:

5121.1 = 4111               119 lei

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare