Registre de contabilitate: obligativitate, intocmire, arhivare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Registre de contabilitate obligatorii

Exista 3 registre de contabilitate obligatorii:

  • registrul-jurnal
  • registrul-inventar și
  • cartea mare.

Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform prevederilor Ordinului 2634/2015.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile, precum și la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declarația privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

Reguli si durata de arhivare

Entitățile au obligația păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate.Păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile se face, după caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare, pe hârtie sau pe suport electronic.

Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva  timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

Registrul jurnal

Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operațiunile economico-financiare efectuate de entitate.

Registrul inventar

Este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate în funcție de natura lor, inventariate de entitate, potrivit legii. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ și de pasiv. 

Registrul Cartea Mare

Este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar și sistematic, prin regruparea conturilor, mișcarea și existența tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la un moment dat. Acest registru stă la baza întocmirii balanței de verificare.Listarea registrului Cartea mare se efectuează la cererea organelor de control, precum și pentru necesitățile entității.

Citeste si: Repartizarea profitului – ce prevede legea contabilitatii?

Articole similare

Comentariul tau aici