Registre de contabilitate: obligativitate, intocmire, arhivare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Registre de contabilitate obligatorii Exista 3 registre de contabilitate obligatorii: Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform prevederilor Ordinului 2634/2015. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor…

Mai mult

3 registre de contabilitate obligatorii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) – este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza cronologic toate operatiunile economico-financiare. 2. Registrul-inventar (cod 14-1-2) – este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in…

Mai mult

Registrul Cartea Mare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Registrul Cartea mare este documentul contabil care stă la baza: – stabilirii rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice, la entităţile care aplică forma de înregistrare “pe jurnale”; – verificării înregistrărilor contabile efectuate; Se întocmeşte lunar, pe măsura înregistrării operaţiunilor, pentru debitul şi, respectiv, pentru creditul fiecărui cont sintetic. Se…

Mai mult

3 registre obligatorii in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele 3 registre obligatorii in contabilitate sunt: Registrul-jurnal; Registrul-inventar; Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de MFP. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment,…

Mai mult

Care sunt registrele de contabilitate obligatorii ?

Registrele contabile se utilizeaza in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate (conform legii 82/1991). Registrele de contabilitate care sunt obligatorii sunt urmatoarele: Registrul-jurnal; Registrul-inventar; Cartea mare; Pentru a se verifica înregistrarea corecta in contabilitate se va întocmi balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire…

Mai mult