Registre de contabilitate: obligativitate, intocmire, arhivare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Registre de contabilitate obligatorii Exista 3 registre de contabilitate obligatorii: Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform prevederilor Ordinului 2634/2015. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor…

Mai mult

10 lucruri bine de stiut despre registrul jurnal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Registrul-jurnal este prevazut la articolul 20 din Legea contabilitatii ca fiind unul din registrele contabile obligatorii.   Actul legislativ care reglementeaza  intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate este Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015. Legea contabilitatii prevede…

Mai mult

9 informatii utile pentru cei care realizeaza venituri comerciale

Cine depune declaratia privind venitul estimat (Formularul 220)? Raspuns: Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei  întreprinderi familiale, cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Cand se platesc obligatiile pentru platile…

Mai mult

Cele 2 registre obligatorii pentru contabilitate primara – OMFP 170/2015

Registrul-jurnal de incasari si plati – serveste la înregistrarea cronologica a tuturor sumelor încasate si platite, atât în numerar, cât si prin conturi bancare. – sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasari si plati se totalizeaza lunar – termenul de pastrare a registrului este de 10 ani. În conditiile conducerii evidentei contabile în partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare…

Mai mult

Care sunt registrele de contabilitate obligatorii?

Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal Registrul-inventar si Cartea mare Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordantă cu destinatia acestora si se prezintă în mod ordonat si astfel completate încât să permită în orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.  Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante…

Mai mult