Registrul de casa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Orice persoana juridica sau fizica care efectuează operaţiuni cu numerar trebuie să întocmească Registrul de casă. 

Se intocmeste zilnic.

Registrul de casă serveşte ca:

– document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar (lei sau valută), efectuate prin casieria entităţii;

– document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

– document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.

Registrul de casă se întocmeşte zilnic, pe baza documentelor justificative de încasări şi plăţi.

Ce documente stau la baza întocmirii registrului de casă?

Chitanţa este documentul justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie. Se utilizează, cel mai adesea, pentru sumele încasate de la clienți.

Dispoziţia de plată/încasare se utilizează pentru achitarea unor sume, respectiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, a diferenței de încasat de către titularul de avans, în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit; încasarea unor sume ce nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare; plăţi în numerar fără document justificativ prin care se dispune plata (stat salarii).

Împuternicirea servește ca document în vederea încasării unor drepturi bănești, atunci când titularul nu se poate prezenta;

Decontul de cheltuieli/deplasare este documentul justificativ pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate, pentru stabilirea diferențelor de primit/restituit şi pentru înregistrarea în contabilitate.

După ce registrul de casă a fost completat cu toate operațiunile efectuate în ziua la care se face referire, se calculează soldul final al zilei prin formula:

SOLDUL FINAL AL ZILEI = SOLD INIŢIAL + VENITURILE ZILEI – CHELTUIELILE ZILEI

Este important de menționat faptul că soldul casei nu poate fi niciodată negativ. În cel mai rău caz, soldul casei la finalul zilei trebuie să fie pe 0. În caz că sunt cheltuieli şi nu sunt venituri care să le acopere, se face creditare a firmei de către administrator, căruia i se vor restitui banii atunci când exista suficiente disponibilitati banesti.

La un control trebuie făcută dovada fizica a existenței sumelor reflectate în registrul de casă.

MODEL FORMULAR CONFORM O 2634/2015 :

Articole similare

One Thought to “Registrul de casa”

  1. Anonymous

    “În caz că sunt cheltuieli şi nu sunt venituri care să le acopere”
    In caz ca sunt plati si nu sunt incasari.

Comentariul tau aici