S-au publicat conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare – O 1899/1524/42/29.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF din 29.09.2021 s-a publicat Ordinul 1.899/1.524/42. al ministrului sănătății, interimar, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar, și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale privind condițiile de înscriere la Loteria de vaccinare și stabilirea atribuțiilor instituțiilor implicate .

Art. 1. — (1) Înscrierea la Loteria de vaccinare se face pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro, de către persoanele cu schemă completă de vaccinare, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului.
(2) În vederea înscrierii, participantul trebuie să accepte condițiile prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei de vaccinare, denumit în continuare Regulament, precum și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzută la art. 2.
(3) Ulterior înscrierii menționate la alin. (1), participantul primește un număr de ordine, alocat cronologic, corespunzător
momentului înregistrării acestuia în aplicație. Înscrierea pornește cu numărul de ordine 1, pentru primul participant înscris, și
continuă până la finalizarea Loteriei de vaccinare, respectiv până la data de 31.12.2021, ora 12,00.
(4) Aplicația permite atribuirea unui singur număr de ordine alocat aceluiași CNP.
(5) După finalizarea operațiunii de înscriere, participantul poate vizualiza numărul de ordine alocat.
(6) Numărul de ordine alocat potrivit alin. (3) se transmite prin e-mail către contul de e-mail al utilizatorului autentificat pe site-ul
https://certificat-covid.gov.ro.
Art. 2. — Ministerul Sănătății stabilește și comunică politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Loteriei
de vaccinare, precum și numărul de telefon de contact pentru informații cu privire la Loteria de vaccinare.
Art. 3. — Serviciul de Telecomunicații Speciale are următoarele atribuții:
a) dezvoltă funcționalitatea de înscriere a participanților la Loteria de vaccinare pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro, conform prevederilor art. 1;
b) publică săptămânal pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro numărul de ordine al ultimului participant înscris la Loteria de
vaccinare, conform programului pentru extrageri stabilit în Regulament;
c) întocmește și transmite Ministerului Sănătății, săptămânal, un fișier semnat cu semnătură calificată electronică, care
conține Lista ce cuprinde numărul de ordine, numele, prenumele și CNP-ul fiecărei persoane care s-a înscris pentru participare
la Loteria de vaccinare, conform Regulamentului.
Art. 4. — Prezentul ordin intră în vigoare în termen de o zi lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici