Schema practica de taxare a dividendelor in 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Plati de dividende sub plafonul de 26.760 leiPlati de dividende peste plafonul de 26.760 lei
Obligatiile firmei care plateste dividendele-Societatea retine la sursa 5% impozit pe dividende pe care il plateste la buget pana in 25 a lunii urmatoare platii dividendelor (respectiv 25 ianuarie a anului urmator in cazul dividendelor distribuite in cursul anului dar neplatite)
-Depune declaratia 100 pentru acest impozit retinut pana in 25 a lunii urmatoare platii, respectiv 25 ian a anului urmator in in cazul in care dividendele au fost distribuite dar neplatite
-Depune anual declaratia 205
-Societatea retine la sursa 5% impozit pe dividende pe care il plateste la buget pana in 25 a lunii urmatoare platii dividendelor (respectiv 25 ianuarie a anului urmator in cazul dividendelor distribuite in cursul anului dar neplatite)
-Depune declaratia 100 pentru acest impozit retinut pana in 25 a lunii urmatoare platii, respectiv 25 ian a anului urmator in in cazul in care dividendele au fost distribuite dar neplatite
-Depune anual declaratia 205
Obligatiile persoanei fizice care incaseaza dividendeleNu are obligatia de a depune declaratia unicaAre obligatia de a depune declaratia unica. Datoreaza CAS 10% calculat la plafonul de 12 salarii minine (12*2.230 lei = 26.760 lei), respectiv 10%* 26.760 lei = 2.676 lei

Baza legala:

  • art. 97 alin. (7) din Codul fiscal care arata ca „veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.”
  • art. 170 alin. (4) din Codul fiscal   Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.

Citeste si: Regularizarea in 2020 a dividendelor trimestriale platite in 2019

Articole similare

Comentariul tau aici