Schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal – noi schimbari in Codul de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 21.06.2022 un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala , prin care se propun urmatoarele modificari:

1.se asigură implementarea în legislația națională a recomandărilor experților Forumului Mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale din cadrul OECD cu privire la implementarea Standardului Comun de Raportare, precum și cele ale experților Comisiei Europene referitoare la transpunerea corectă și completă a Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.
2. se propune modificarea articolului 62 din Codul de procedură fiscală:

-în vederea stabilirii obligației Instituțiilor Financiare Raportoare de a furniza organului fiscal central informații cu privire la conturile financiare ale contribuabililor ce sunt rezidenți ai statelor terțe cu care România are încheiat un instrument juridic de drept internațional

-se instituie un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, pentru aprobarea, prin ordin al președintelui ANAF, a formularului prin intermediul căruia Instituțiile Financiare Raportoare își vor îndeplini obligațiile de raportare;

-se stabilește obligația publicării, de către ANAF, într-o secțiune dedicată pe pagina de internet proprie a listei Jurisdicțiilor Participante, respectiv a listei Jurisdicțiilor care fac obiectul raportării;

-se instituie în sarcina Instituțiilor Financiare Raportoare a obligației de păstrare a tuturor înregistrărilor obținute prin aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare, precum și a oricăror probe pe care s-au bazat în vederea conformării cu prevederile stabilite în Anexa 1 și Anexa 2, pentru o perioadă de 10 ani de la data raportării informațiilor;

-se stabilește în sarcina ANAF, obligația de a emite și publica pe pagina de internet proprie a unui ghid prin care să detalieze aspecte referitoare la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 233/2015 ,
a articolului 62 din Codul de procedură fiscală, precum și a anexelor nr. 1 și 2, cu luarea în considerare a comentariilor la standardul comun de raportare, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a altor clarificări aduse de autoritățile fiscale americane în ceea ce privește Legea nr. 233/2015.


3. se propune modificarea articolului 71 din Codul de procedurã fiscală: se prevede că ANAF va colabora cu celelalte state terțe în baza instrumentelor juridice de drept internațional, nu doar în baza convențiilor, astfel încât să fie cuprins orice acord sau convenție încheiate cu un stat terț;

Se stabilește cu claritate care sunt tipurile de schimb de informații pe care ANAF le poate face cu statele terțe în baza instrumentelor juridice de drept internațional, mai exact, informaţiile se transmit, după caz, automat, spontan sau la cererea autorităţii solicitante.

4.au fost introduse noi contraventii si sanctiuni referitoare la neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către Instituțiile Financiare Raportoare a informaţiilor fiscale.

Articole similare

Comentariul tau aici