Scoaterea din evidenta ca platitor de TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Daca o societate inregistrata in scop de TVA in regim normal, conform art. 316 din Codul fiscal, doreste sa renunte la calitatea de platitor de TVA poate sa faca acest lucru cu conditia ca in anul precedent sa nu fi depasit plafonul de 300.000 lei.

O alta conditie este ca la data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de TVA este sa nu fie depasit acelasi plafon de 300.000 lei.

Solicitarea scoaterii din evidenta ca platitor de TVA se poate face pana in 10 a fiecarei perioade fiscale.

Exemplul 1

O societate platitoare de TVA avand ca perioada fiscala trimestrul nu a depasit plafonul de 300.00 lei in anul 2022.

In martie 2023 doreste sa solicite scoaterea din evidenta platitorilor de TVA , dar pana la 31.03.2023 depaseste plafonul de 300.000 lei mentionat la art. 310 din Codul fiscal.

In aceasta situatie nu va putea depune solicitarea de scoatere din evidenta ca platitor de TVA.

Exemplul 2

O societate platitoare de TVA avand ca perioada fiscala luna, nu a depasit in anul 2022 plafonul si doreste sa renunte la calitatea de platitor de TVA in luna februarie 2023. Pana la finalul lunii februarie 2023 nu a depasit plafonul de 300.000 pentru anul in curs.

Societatea va putea depune solicitarea de renuntare la TVA pana in 10 martie 2023.

In acest sens se va depune formularul 700.

Obligatii de ajustare a TVA

Ca urmare a trecerii la TVA societatea este obligata sa ajusteze TVA dedus in cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de TVA.

Aceasta presupune sa faca o inventariere a stocurilor la data trecerii la calitatea de neplatitor de TVA si sa ajusteze TVA-ul dedus. Acelasi ajustare se opereaza in cazul serviciilor neutilizate, activelor corporale in curs de executie, bunuri de capital aflate in perioada de ajustare, bunurilor aflate in leasing financiar.

In ce priveste leasingul financiar, Normele la Codul fiscal prevad ca :

Pct. 83: In cazul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, care intră sub incidența prevederilor art. 305 sau 306 din Codul fiscal, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea locatarului/utilizatorului din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, acesta are obligația, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:

a) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 305 din Codul fiscal și pct. 79;

Caz particular TVA la incasare

Presupunem ca societatea care doreste renuntarea la calitatea de platitoare de TVA aplica regimul TVA la incasare. Ce se va intampla cu conturile de TVA neexigibila?

In aceasta situatie, sumele raman in contul 4428 pana cand se realizeaza incasarea sau plata facturile respective. Societatea va avea TVA de plata sau de recuperat.

Perioada de ajustare

Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital se ajustează:

a) pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât cele prevăzute la lit. b);

b) pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcția sau achiziția unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare. Norme metodologice

Perioada de ajustare începe:

a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate sau fabricate, pentru bunurile de capital menționate la lit. a), dacă acestea au fost achiziționate sau fabricate după data aderării;

b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepționate, pentru bunurile de capital prevăzute la lit. b), care sunt construite, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării;

c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate, pentru bunurile de capital prevăzute la lit. b), și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă faptul generator de taxă a intervenit în anul aderării sau într-un an ulterior anului aderării;

d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare, pentru transformările sau modernizările bunurilor de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), a căror valoare este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare, și se efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformări sau modernizări, plătită ori datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după transformare sau modernizare este anul aderării sau un an ulterior aderării.

Citeste si:

Ajustari la stocuri la trecerea de la neplatitor de TVA la platitor

Articole similare

Comentariul tau aici