Servicii prestate in cadrul mai multor perioade. Cum se inregistreaza ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform legislatiei contabile (Ordinul 1802/2014) , veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

La fel cum se inregistreaza si productia de bunuri in curs de executie, la fel exista obligatia inregistrarii in contabilitate si a serviciilor.

Cum stii cat anume din lucrare s-a executat ?

Pentru aceasta se fac evaluari ale stadiului de executie al lucrarii de catre personalul implicat in producerea serviciilor.

Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile, procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate.

În cazul lucrărilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.

Nota contabila este:

332 “Servicii în curs de execuţie”=712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”

Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost, în contul 332 “Servicii în curs de execuţie”, pe seama contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”.

Contul 332 ” Servicii în curs de execuţie”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei.Contul 332 este un cont de activ.

În debitul contului 332 “Servicii în curs de execuţie” se înregistrează:

– valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (712).

În creditul contului 332 ” Servicii în curs de execuţie” se înregistrează:

– scăderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare (712).

Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei .
Contul 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al serviciilor în curs de execuţie, precum şi variaţia acestuia.

În creditul contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” se înregistrează:

– la sfârşitul perioadei, costul serviciilor în curs de execuţie (332);

În debitul contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” se înregistrează:

– reluarea serviciilor în curs de execuţie, la începutul perioadei (332).

Articole similare

Comentariul tau aici