Sinteza modificarilor aduse reglementarilor contabile in 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate a fost modificat si completat de cateva ori in cursul anului 2024.

Au fost 3 modificari aduse acestor reglementari prin urmatoarele acte normative:

1.Ordinul nr. 52 din 9 ianuarie 2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informații financiare și nefinanciare.

S-a introdus prevederea ca la prezentarea informațiilor nefinanciare corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023, conform pct. 492^1, pot fi avute în vedere prevederile Metodologiei pentru raportarea durabilității – Codul român al sustenabilității, pentru raportarea voluntară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2023.

2.Ordinul nr. 85 din 12 ianuarie 2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea

Prin acest ordin se introduce un capitol nou : raportarea privind durabilitatea.

Am scris mai multe despre acest subiect in articolele:

Raportarea privind durabilitatea-O85/2024: mediu, social, angajati, guvernanta

Sustenabilitatea si implicit raportarea nefinanciara – live cu prof.univ.dr. Adriana Tiron Tudor

3.Ordinul nr. 981 din 3 iunie 2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Se introduc urmatoarele modificari:

În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile de primit, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Impozitul pe profit/Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

În planul de conturi general, se introduc conturile 4417 „Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri“, 6351 „Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice“ și 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri“.

Se introduc si functiunile acestor conturi.

Articole similare

Comentariul tau aici