Stabilirea sumei deductibile pentru provizioanele aferente creantelor

 

Pe site-ul ANAF, in sectiunea Asistenta contribuabili a fost publicat raspunsul la o intrebare adresata de un contribuabil cu privire la deductibilitatea penalitatilor si dobanzilor aferente clientilor neincasati.

Intrebare :La stabilirea sumei deductibile pentru provizioanele aferente creantelor asupra clientilor neincasati, potrivit prevederilor lit.c) si j) ale alin.(1), art.22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, sunt luate in considerare si penalitatile/dobanzile de intarziere facturate acestor clienti, potrivit clauzelor contractuale?

Raspuns :   potrivit literelor c) si j) ale alin.(1), art.22 din Codul fiscal, contribuabilii isi pot deduce la calculul profitului impozabil provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, in limita unui procent de 30% sau 100%, dupa caz, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile mentionate in mod expres.

In conformitate cu prevederile punctului 53 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, creantele asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004 si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei.

Astfel, valoarea creantelor asupra clientilor pentru care contribuabilii isi pot constitui provizioane deductibile fiscal conform prevederilor lit.c) si j), alin.(1), art.22 din Codul fiscal, reprezinta sumele datorate de clientii neincasati fara a lua in considerare penalitatile si dobanzile de intarziere, facturate acestor clienti, potrivit clauzelor contractuale.

Articole similare

Comentariul tau aici