Auditori stagiari -modificare norme activitate practica

HOTĂRÂRE nr. 18 din 28.06.2012 pentru modificarea și completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările…

Mai mult