ONG – Venituri neimpozabile. Sponsorizari. Reguli speciale de Impozitare. Scutiri.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prin organizație nonprofit  se intelege orice asociație, fundație, casă de ajutor reciproc sau federație înființată în România, în conformitate cu legislația în vigoare, dar numai dacă veniturile și activele asociației, casei de ajutor reciproc, fundației sau federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau fără scop patrimonial. În cazul…

Mai mult

Debirocratizarea ONG-urilor -prevederile proiectului adoptat in 03.11.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Camera deputatilor a adoptat in sedinta din 03.11.2020 proiectul legii de modificare a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Proiectul debirocratizarii ONG-urilor se refera la : a. Eliminarea obligatiei de a depune o declaratie autentica anual chiar daca nu exista ceva nou de declarat, avand in vedere ca exista…

Mai mult

Note contabile a principalelor operatiunilor cu numerar – ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la banca: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la banca: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Incasarea unor sume de la terti pe baza de chitanta sau dispozitie de incasare: 5311 „Casa în lei”= 411, 461, 462,…

Mai mult

Astazi este ultima zi pentru depunerea situatiilor financiare – ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Astazi, 02.05.2018 este ultima zi in care entitatile fara scop patrimonial (asociatii, fundatii, organizatiile neguvernamentale, etc) pot sa depuna situatiile financiare aferente anului 2017 fara ca acestea sa fie penalizate. Legislatia in vigoare spune mentioneaza faptul ca entitatile fara scop patrimonial trebuie sa intocmeasca si sa depuna situatiile financiare in cel…

Mai mult

ONG – bilant prescurtat sau bilant lung?

Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: – bilanţ, – contul rezultatului exerciţiului, – notele explicative la situaţiile financiare anuale. Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte…

Mai mult