8 lucruri despre regimul juridic al intreprinderilor individuale

Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului. Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este COMERCIANT persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului. Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de MUNCĂ, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi…

Mai mult