Care sunt registrele de contabilitate obligatorii ?

Registrele contabile se utilizeaza in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate (conform legii 82/1991). Registrele de contabilitate care sunt obligatorii sunt urmatoarele: Registrul-jurnal; Registrul-inventar; Cartea mare; Pentru a se verifica înregistrarea corecta in contabilitate se va întocmi balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire…

Mai mult