3 registre obligatorii in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele 3 registre obligatorii in contabilitate sunt: Registrul-jurnal; Registrul-inventar; Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de MFP. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment,…

Mai mult

Registrul jurnal si registrul de casa – doua registre obligatorii pentru orice profesionist

Articol realizat cu sprijinul CIEL Romania, in cadrul programului de informare pentru contabili. Doua dintre registrele de mare importanta pentru contabilitatea oricarei entitati sunt registrul jurnal si registrul de casa (in cazul in care lucrezi cu numerar). Registrul jurnal Acesta este un document contabil obligatoriu in care inregistrezi in ordine cronologica toate operatiunile din cursul unei luni. In cel mai…

Mai mult

Cum folosesti Registrul jurnal si jurnalele pe feluri de operatiuni

Articol realizat cu sprijinul CIEL Romania, in cadrul programului de informare pentru contabili. Registrele obligatorii includ atat Registrul-jurnal, cat si Registrul-inventar si Cartea mare. Registrul-jurnal este un document contabil in care inregistrezi cronologic toate operatiunile economico-financiare pe care le efectuezi la nivel de entitate. Poti recapitula operatiunile de aceeași natura, realizate in acelasi loc de activitate (de exemplu: atelier, sectie etc.),…

Mai mult

Care sunt registrele de contabilitate obligatorii ?

Registrele contabile se utilizeaza in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate (conform legii 82/1991). Registrele de contabilitate care sunt obligatorii sunt urmatoarele: Registrul-jurnal; Registrul-inventar; Cartea mare; Pentru a se verifica înregistrarea corecta in contabilitate se va întocmi balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire…

Mai mult

7 lucruri importante despre registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea…

Mai mult

4 registre contabile si generarea lor in aplicatia CIEL

Articol realizat cu sprijinul CIEL Romania, in cadrul programului de informare pentru contabili. In contabilitatea unei societati comerciale, pe langa documentele primare introduse, un rol important il au jurnalele si registrele contabile. Unele sunt obligatorii (si nedetinerea lor atrage sanctiuni) iar altele sunt optionale. Iata care sunt registrele care se pot genera din CIEL : 1.Registrul jurnal Acesta este un…

Mai mult

REGISTRUL-JURNAL – cum se completeaza acest registru obligatoriu?

1. Serveste ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică si sistematică a modificării elementelor de activ si de pasiv ale unitătii. Se întocmeste de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. Se întocmeste lunar,…

Mai mult

Anunt important referitor la Registrul-jurnal si Registrul de incasari si plati

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla,  respectiv data de 01.03.2015 , prin care se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr.1040/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil…

Mai mult

Registrul jurnal de incasari si plati – informatii complete

Registrul-jurnal face parte din categoria registrelor contabile obligatorii, fiind un document contabil in care se inregistreaza toate operatiunile economico-financiare in mod cronologic. Inregistrarile care se inscriu in Registrul jurnal trebuie sa cuprinda elemente  referitoare la : felul, data, numarul documentului justificativ, explicatii cu privire la operatiunile intreprinse, respectiv conturi sintetice, debitoare si creditoare.   ATENTIE !  In Registrul jurnal se…

Mai mult

Registre si documente tipizate – scurta sinteza pentru evidenta principalelor operatii economice in cadrul unei societati

  Registre contabile si fiscale : registrul jurnal registrul inventar registrul unic de control Revisal (Registrul de evidenta a salariatilor se achizitioneaza de la Directia Finantelor) Registrul de evidenta fiscala (se achizitioneaza de la Directia Finantelor) Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA   Registre si documente tipizate utilizate pentru evidenta operatiilor primare: a)      Secretariat Registrul de contracte/comenzi Registrul…

Mai mult

Registrele de contabilitate-legea contabilitatii republicata

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea…

Mai mult

Registrul jurnal

1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. 2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. Se întocmeşte…

Mai mult

REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI – PFA

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi conduc contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu prevederile legale, întocmesc Registrul jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b), precum şi alte documente de evidenţă prevăzute de legislaţia în domeniu. 1. Serveşte ca: – document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor; – document de stabilire a situaţiei financiare a contribuabilului care conduce evidenţa…

Mai mult

Registrele de contabilitate

Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. Registrul-jurnal ; 2. Registrul-inventar si 3. Cartea mare Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă…

Mai mult

Registrele de contabilitate obligatorii

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. Registrul jurnal 2. Registrul inventar 3. Registrul carte mare Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz. 1. Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod cronologic, toate operaţiunile economico-financiare. Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate…

Mai mult