Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata in 2017?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sunt considerate a fii cheltuieli cu deductibilitate limitata, potrivit Codului Fiscal, urmatoarele: cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol, in cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile...

Autofactura pentru cheltuieli de protocol – speta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autofactura  este un document justificativ pentru livrarile de bunuri sau prestari de servicii catre sine, creata de beneficiar in numele furnizorului, daca factura nu a fost emisa pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Se vor intocmi autofacturi si pentru suma avansurilor...

3 cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru stabilirea venitului net anual din activitati independente

Diurna este primită de angajați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului. Cheltuiala cu diurna este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice potrivit art. 21 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Cum indemnizația zilnică de delegare și detașare în România este 17 lei (Ordinul...

12 cheltuieli cu deductibilitate limitata

Cheltuieli cu deductibilitate limitata cheltuieli de protocol in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit; cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor...

Cheltuielile de protocol in vederea calculului impozitului pe profit

Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli generate de acordarea unor cadouri angajatilor sau partenerilor de afaceri, mese partenerilor de afaceri, toate cu conditia sa fie efectuate în scopul afacerii . Exista doua situatii pe care urmeaza sa le tratam, si anume: cand valoarea acestor cheltuieli este mai mica sau egala cu 100 lei pe beneficiar , respectiv cand valoarea acestor cheltuieli este...

Tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol – model de raport privind cheltuielile de protocol

  Ce sunt cheltuielile de protocol? Cand sunt deductibile cheltuielile de protocol?   Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli generate de acordarea unor cadouri angajatilor sau partenerilor de afaceri, mese partenerilor de afaceri, toate cu conditia sa fie efectuate în scopul afacerii . Exista doua situatii pe care urmeaza sa le tratam, si anume: cand valoarea acestor cheltuieli este mai...

Cheltuielile de protocol deductibile fiscal – mod de calcul

Codul fiscal spune astfel, legat de acest subiect: (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit; Iar normele metodologice...

Situatii in care pot fi acordate bunuri in mod gratuit in cadrul actiunilor de protocol

  Baza legala : HG nr.1071/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 753/08.11.2012;Legea 571/2003 cu modificari ulterioare; HG 44/2004 Noutatea privind tratamentul fiscal al bunurilor oferite gratuit sub forma de cadou adusa de prevederile HG1071/2012 ce modifica Codul Fiscal consta in introducerea unui prag valoric de 100 lei/cadou oferit in cadrul actiunilor de protocol, prag pana la nivelul...

Cadouri acordate clientilor

In cazul in care doriti sa acordati cadouri clientilor cu ocazia sarbatorilor trebuie sa tineti cont de modificarile H.G nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal, aduse de H.G. nr. 84/2013. Atfel, bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală...

Deductibilitatea cheltuielilor de protocol

Cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform...

Cheltuielile de protocol

Prin definitie, cheltuielile de protocol sunt cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii. Din punct de vedere contabil, aceste cheltuieli se inregistreaza cu ajutorul contului 623 ” Cheltuieli privind protocolul ” . Din punct de vedere fiscal ele au deductibilitate limitata , la 2% din diferenta rezultata dintre...