12 cheltuieli cu deductibilitate limitata si limitele lor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Platitorii de impozit pe profit trebuie sa stie ca urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit. Nr Cheltuiala Limita Articole utile 1 Protocol 2% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol Ce este si ce nu este protocolul ? Infografic…

Mai mult

Cel mai util ghid de calcul a profitului impozabil – cheltuieli nedeductibile/deductibile limitat si venituri neimpozabile

Profitul contabil reprezinta profitul brut , respectiv acel profit din  care nu s-au dedus cheltuielile nedeductibile si  veniturile neimpozabile. Relatie de calcul: Profit contabil (Rezultat contabil) = Venituri totale – Cheltuieli totale Profitul fiscal este numit si profit impozabil, respectiv acel profit contabil din care s-au dedus cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile. Relatie de calcul: Profit fiscal (Rezultat fiscal) = Rezultat…

Mai mult

3 cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru stabilirea venitului net anual din activitati independente

Diurna este primită de angajați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului. Cheltuiala cu diurna este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice potrivit art. 21 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Cum indemnizația zilnică de delegare și detașare în România este 17 lei (Ordinul 60/2015),…

Mai mult

Ce sunt cheltuielile sociale?Sunt acestea deductibile?

Cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt deductibile la calului profitului  impozabil. Ce sunt cheltuielile sociale? Intră sub incidenţa acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele,…

Mai mult

Cum se determina impozitul pe veniturile obtinute din activitati independente?

Multi contribuabili isi desfasoara activitatea in una din urmatoarele forme : ntreprindere Individuala   (II),   Intreprindere Familiala  (IF) si Persoana Fizica Autorizata(PFA) , acestea avand un tratament distinct fata de persoanele juridice in vederea calculului impozitului pe venit. Cum se determina impozitul pe venit? Care este profitul impozabil in acest caz? Veniturile care se obtin din aceste activitati sunt recunoscute…

Mai mult

Cheltuielile cu deductibilitate limitata

  Potrivit Codului de Procedura Fiscala, urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: Cheltuielile de protocol in limita unei cote de  2% ce se aplica asupra diferentei dintre veniturile impozabile si cheltuielile aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol  si cheltuielile cu impozitul pe profit. Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de…

Mai mult

Modificari de la 01 ianuarie 2014 privind cheltuielile deductibile limitat

Baza legala: OUG102/2013; Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare  Conform noilor prevederi aduse de OUG 102/2013, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2014, apar modificari privind cheltuielile cu deductibilitate limitata, astfel:  contributiile efectuate in numele angajatilor la fondurile de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in materie, precum si cele la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate…

Mai mult

Ce cheltuieli putem deduce pe firma ?

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: a) să fie efectuate în interesul direct al activităţii; b) să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; c) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite. Exemple: 1. cheltuielile…

Mai mult

Stabilirea venitului din activitati independente – contabilitate in partida simpla

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă (1) Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia situatiei in care se aplica normele de venit precum si a veniturilor…

Mai mult