Ce documente sunt necesare pentru declararea sediilor secundare la ANAF ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului de Procedura Fiscala, contribuabilul are obligatia de a declara la ANAF infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile de la infiintare Contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania au obligatia de a declara, in termen de 30 de zile, infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate. In…

Mai mult

Durata efectuarii inspectiei fiscale – actualizare Cod de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dupa cum bine stim, conform art. 126 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de catre organul de inspectie fiscala. Aceasta durata se stabileste in functie de obiectivele inspectiei si nu poate fi mai mare de: CONTRIBUABILI DURATA INSPECTIEI contribuabilii mari si contribuabiliicare au sedii secundare,…

Mai mult

Declararea sediilor secundare dupa modificarea din 18 decembrie a Codului de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce se modifica in privinta declararii sediilor secundare dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea si completarea legii nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala? In vedera infiintarii unui sediu social este nevoie de o serie de documente pe care membrii conducerii sau o terta…

Mai mult

SINTEZA masurilor noi in Codul de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit unui amplu proiect de modificare a Codului de procedura fiscala trimis spre promulgare la Presedintele Romaniei (inca din 02.12.2020) se propun urmatoarele modificari: Se modifica definitia data organului fiscal central prin includerea in aceasta categorie si a MFP si institutiilor subordonate acestuia. Anterior organ fiscal central era considerat doar ANAF si…

Mai mult

In ce consta decizia de impunere ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de cate ori acesta stabileste sau modifica baza de impozitare ca urmare a unei verificari documentare, a unei inspectii fiscale ori a unei verificari a situatiei fiscale personale, efectuate in conditiile legii. Decizia de impunere, se emite in cazul in care nu…

Mai mult

15 termeni bine de stiut in materie de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Analiza de risc – activitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală; Contribuție…

Mai mult

Codul de procedura fiscala in format electronic- actualizat in 07.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Codul de procedura fiscala in format electronic a fost actualizat de ANAF in 07.09.2020. Ultima actualizare este cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2020. Despre aceasta am scris in articolul: Completari ale codului de procedura fiscala aduse de OUG 153/2020(DGRFP Brasov)

Mai mult

Cereri somaj tehnic, modificarea certificatului de concediu medical, corectarea situatiilor financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Legea pentru aprobarea OUG 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in institutii publice Pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor se regaseste proiectul Legii pentru aprobarea OUG 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Cardul de sanatate redevine obligatoriu, exceptand consultatiile la medicul de familie…

Mai mult

Modificari la Codul de Procedura Fiscala – Legea nr. 150/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 29.06.2018 va intra in vigoare Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Legea aduce urmatoarele modificari: “La articolul I punctul 40, după litera b) a alineatului (3) al articolului 160 se introduce o nouă…

Mai mult

Procedura de inregistrare fiscala – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului de Procedura Fiscala, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este: pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la punctul 2, codul…

Mai mult

Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale – ce prevede codul de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista nenumarate reguli de conducere a evidentei contabile si fiscale. Sa vedem insa ce prevede Codul de procedura fiscala, la art .109: Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale (1) Evidențele contabile și fiscale se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale…

Mai mult

Care este numarul de zile in care trebuie solutionata o cerere a unui contribuabil la ANAF?

Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare (art. 77, Codul de procedura fiscala ). În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii…

Mai mult

Ce modificari aduce OG 17/2015 si noul cod cu privire la selectarea contribuabililor pentru inspectie?

Inainte de  OG 17/2015 art 100 din codul de procedura fiscala care face referire la selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală, prevedea ca : ” (1)  Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc. (2) Analiza de risc reprezintă activitatea…

Mai mult

Corectarea declaratiilor fiscale. Cum procedati in cazul decontului de TVA?

Declarațiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie inițiativă, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Declarațiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația inițială, prin depunerea unei declarații rectificative. În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului…

Mai mult

Termenul zilei : obligatii fiscale restante

Prin obligaţii fiscale restante se înţelege: a)obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; b)diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut . Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: a)obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată,…

Mai mult

Reguli privind verificarea persoanelor fizice – cadru legislativ

Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit . Competența de exercitare a verificării situației fiscale personale pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aparatul central al Agenției…

Mai mult