Ce presupune inregistrarea sau modificarea domiciliului fiscal ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prin domiciliul fiscal in cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central intelegem: (1) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se intelege: a) pentru persoanele fizice, adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu;…

Mai mult

Stingerea creantelor fiscale – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Orice entitate activa care desfasoara activitati in diferite domenii, va datora la bugetul de stat anumite taxe, impozite sau contributii sociale, dupa caz. Platile acestor taxe, impozite sau contributii sociale catre organul fiscal se vor efectua prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata. Reamintim faptul ca lista…

Mai mult

Ce ar trebui sa cunosc despre stingerea creantelor fiscale ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Orice entitate activa care desfasoara activitati in diferite domenii, va datora la bugetul de stat anumite taxe, impozite sau contributii sociale, dupa caz. Platile acestor taxe, impozite sau contributii sociale catre organul fiscal se vor efectua prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata. Reamintim faptul…

Mai mult

Colectarea creantelor fiscale – prevederi legale aplicate de ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, pe site-ul ANAF-ului a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca  sunt aplicate unitar prevederile legale in domeniul colectarii creantelor fiscale. Iata mai jos informatia intreaga din comunicat: “În vederea aplicarii unitare a prevederilor legale în domeniul colectării creanțelor bugetare, ANAF supune dezbaterii publice Proiectul de ordin al președintelui…

Mai mult

Creante fiscale principale vs. creante fiscale accesorii

Creanţele fiscale principale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, drepturi determinate constând în dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat.…

Mai mult

Stingerea creantelor fiscale prin compensare

Stingerea creantelor fiscale se poate face prin plata, compensare si restituire. Metoda de stingere a creantelor fiscale prin compensare procedeaza prin stingerea creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale reprezentate de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume,…

Mai mult

Ce cuprind cheltuielile de executare silita a creantelor fiscale si cine le suporta?

Cheltuielile de executare silită a creanţelor fiscale reprezintă totalitatea cheltuielilor necesare efectuării procedurii de executare silită, reprezentând plăţi ale unor servicii, cum ar fi: a) sumele reprezentând cheltuieli pentru comunicarea somaţiei şi a celorlalte acte procedurale; b) sumele reprezentând cheltuieli de evaluare a bunurilor supuse executării; c) sumele reprezentând alte cheltuieli privind sechestrarea, ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea, precum şi culegerea fructelor etc.,…

Mai mult

Ai platit prea mult la bugetul de stat? Afla cum iti poti primii banii inapoi

Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume: a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă; b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală; c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul; d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; e) cele de rambursat de la bugetul de stat; f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor…

Mai mult

Cum se colecteaza creantele fiscale?

In sensul prezentului articol, colectarea constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz. Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit legii. Asemenea titluri pot…

Mai mult

Executarea silita a creantelor fiscale

In cazul creantelor fiscale, spre deosebire de alte creante, poprirea se inainteaza de catre organul de executare, si anume de organele fiscale care administreaza creante fiscale sau alte organe proprii ale institutiilor publice.  Astfel, procedura in ceea ce priveste popririle in cazul creantelor fiscale este mult mai simplificata spre deosebire de acele creante care sunt supuse procedurii de drept civil. Poprirea…

Mai mult

Compensarea creantelor fiscale

Exista situatii in activitatea contabila in care se ajunge ca anumite sume sa fie platite in plus pentru anumite impozite (un exemplu este cazul in care TVA-ul deductibil este mai mare decat TVA-ul de plata, rezultand TVA de recuperat ). Totodata, alte sume,pentru alte impozite sunt scadente la plata. Pentru a evita procesul de plata si respectiv recuperare de sume…

Mai mult

OUG privind imbunatatirea procedurilor fiscale

In Monitorul Oficial Nr. 347 din 25 mai 2009 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 46 din 13 mai 2009 a Guvernului Romaniei privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Principalele prevederi ale OUG sunt: – in relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit. Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire,…

Mai mult

Creantele fiscale

Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal. Din raporturile de drept prevazute anterior rezulta atat continutul, cat si cuantumul creantelor fiscale, reprezentand drepturi determinate constand in: a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata, dreptul…

Mai mult