Termenul zilei: datorie contingenta?

O datorie contingentă este: obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu…

Mai mult