Contabilitatea angajamentelor si a altor elemente extrabilantiere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale…

Mai mult

Activ contingent vs datorie contingenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Activul contingent Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Un exemplu în acest…

Mai mult

Termenul zilei: datorie contingenta?

O datorie contingentă este: obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu…

Mai mult